divendres, 31 octubre de 2014

CONTROL DE MATEMATIQUES

Dimarts 4 de novembre examen tema 2 matematiques....

CATALÀ

Ortografia català: pagines 12 i 13....

dijous, 30 octubre de 2014

Fotos observatori de Costitx

CIENCIES NATURALS

Ciencies naturals: acabar pagines 22 i 23....

CATALÀ

Català: acabar activitats 2 i 3(dosier)....

ENGLISH

English: activity book page 13 (ejercicys 1,2)....

ENGLISH MATHS

English maths: finish the paper....