dimarts, 6 d’octubre de 2015

CASTELLANO

castellano:pag 27 excamen15

català

Dia 16 d´octubre examen descripció paisatges , monosíl.labs  i polisíl.labs, vocal neutra , síl.laba tònica i àtona.

MATEMATIQUES

13 d` octubre examen tema 1

CATALA

Examen: 16 d´ octubre.

dilluns, 5 d’octubre de 2015

CASTELLANO

castellano:paginas,25,26 actividades 23, 24 ,25, 26.

MATEMATIQUES

pagina 7 quadern  per praticar

dimecres, 30 de setembre de 2015

MATEMÀTIQUES

Acabar pàgina 11 del llibre  de matemàtiques.